หลักสูตร " โปรแกรมสั่งจิตสู่ความสำเร็จและเป็นเลิศ (คอร์สพิเศษ) "

โปรแกรมสั่งจิตสู่ความสำเร็จและเป็นเลิศ

ประโยชน์ที่จะได้รับ..

 1. เพื่อแก้ไข ปรับเปลี่ยนนิสัย พฤติกรรมเชิงลบ ลดละเลิกสิ่งเสพติด ความคิดเชิงลบทุกรูปแบบ Bad Habit Program
 2. เพื่อลบล้าง สลาย ปมด้อย ปัญหาชีวิต สมาธิสั้น ซึมเศร้า เหงา วิตกหวาดกลัว เครียด ขาดความสุข Body-Mind Balancing Program
 3. เพื่อค้นพบตัวตนภายในที่แท้จริง ในพรสวรรค์ คุณค่า อัจฉริยภาพ Self Esteem - Genious Program
 4. เพื่อเข้าสู่กระบวนการโค้ชทางจิตวิญญาณ การค้นพบคำตอบของคำถามต้นตอแห่งปัญหา Spiritual Coach - Advisor Program
 5. เพื่อเข้ากระบวนการย้อนจิตระลึกชาติ Past Life Regression Program
 6. เพื่อสร้างโปรแกรมสั่งจิตสู่ความสำเร็จตามเป้าหมาย การเงิน การงาน ความรัก Goal - Success Program
 7. เพื่อการป้องกันสุขภาพก่อนการเจ็บป่วย และย้อนวัยสู่หนุ่มสาว Preventive & Rejuvinate Program
 8. เพื่อเปิดสัมผัสพิเศษ เป็นนักพลังจิตบำบัดด้วยตนเอง Psychic Yourself Program
 9. เพื่อการเชื่อมต่อฌาณ สู่ปัญญาญาณ Enlightenment Spiritual Program

โปรแกรมสู่ความเป็นเลิศเฉพาะบุคคล ฝึกปฏิบัติ และสอนพิเศษส่วนตัว 4 ครั้ง (ครั้งละ 2 ชม.) รวม 8 ชม.

 

สอนโดย ดร. ณภัทรดิศ มณีโรจน์อัคร
Spirit Wisdom Enlightenment Professor
ผู้เชี่ยวชาญศาสตร์พลังจิต จิตวิญญาณการผ่านพ้นตัวตน

THE PSYCHIC HUB
Tel-Line 0879190999
www.psychicphd.com


ผู้นิ่งเฉยย่อมสูญเสีย ผู้แสวงหาย่อมค้นพบ
ค้นพบ คำตอบ แห่งปัญหา
ค้นพบ คุณค่า แห่งพลังจิต
ค้นพบ สุขสำเร็จ แห่งมโนฤทธิ์
ค้นพบ ชีวิต แห่งอุดมการณ์

จองคอร์ส โปรแกรมสั่งจิตสู่ความสำเร็จและเป็นเลิศ (คอร์สพิเศษ)

กรุณากรอกข้อมูลตรงเครื่องหมาย *

ชื่อคอร์ส โปรแกรมสั่งจิตสู่ความสำเร็จและเป็นเลิศ (คอร์สพิเศษ)

แผนที่ตั้ง THE PSYCHIC HUB

ดร. ณ ภัทรดิศ มณีโรจน์อัคร
THE PSYCHIC HUB
Spirit Wisdom Enlightenment


จากปากซอย พหลโยธิน 24 เลขที่ 2 บ้านร่มเย็น ซอย (4-3-4)

 • เลี้ยวขวาซอยที่สอง
 • เลี้ยวซ้ายแยกที่สอง
 • เลี้ยวขวาแยกที่สอง

(บ้านร่มเย็น อยู่ทางขวามือคะ)
โทร : 087 919 0999
E-mail : psychicphd@gmail.com