การสะกดจิต

การสะกดจิตและออร่ามนุษย์

Dr. Joe H. Slate. เป็น นักจิตวิทยาผู้มีชื่อเสียง มีผลงานวิจัยด้านพลังจิตที่โด่งดัง เป็นปรมาจารย์ที่มีผลงาน ได้รับการยอมรับอย่างสูง และได้รับรางวัลมากมาย ได้กล่าวถึงการสะกดจิตกับออร่าว่า “ จิตใต้ สำนึก (Subconscious) โดยตัวของมันเองนั้น ท้าทายความสามารถของเราให้พิสูจน์ไปให้ถึงดินแดนอันลี้ลับ ที่แฝงเร้นอยู่ภายใน และเปิดเผยคลังข้อมูลอันล้ำค่า และศักยภาพแห่งความเจริญเติบโตที่ซ่อนเร้นอยู่ ”

b_frame_psd_hypnotize
และท่านยังได้ให้ความหมายและประโยชน์ของการสะกดจิตว่า “การ สะกดจิต เป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างพลังงานที่มีประสิทธิภาพที่สุด ที่สามารถจะนำมาใช้ในการขุดค้นลงไปใน “จิตใต้สำนึก” และเปิดเผยความรู้ใหม่ แห่งความเจริญเติบโตอันมหาศาลออกมา มันสามารถเข้าไปกระตุ้นศักยภาพที่แฝงเร้น ขจัดอุปสรรคที่ขวางกั้นช่องทางแห่งความเจริญเติบโต และปลดปล่อยพลังอันมหาศาลเข้าสู่ชีวิตเรา ซึ่งผลที่เกิดตามมาก็คือ เป้าหมายต่างๆ ที่เราตั้งขึ้นไว้และไม่คิดว่าจะสำเร็จลุล่วงลงได้ ก็กลายเป็นความเป็นไปได้อย่างมีเหตุผลยิ่ง....”

"...การ เสริมสร้างพลังตนเอง การตั้งเป้าหมายเฉพาะ เช่น การควบคุมน้ำหนักตัว เลิกสูบบุหรี่ ลดความเครียด เพิ่มแนวความคิดในการสร้างสรรค์ ช่วยให้ความจำดีขึ้น และเพิ่มสติปัญญาความสามารถทางด้านการศึกษาเล่าเรียน* ฯลฯ ซึ่งเท่าที่เอ่ยมานี้เป็นเพียงจำนวนน้อยนิดเท่านั้น... การสะกดจิต สามารถสร้างสรรค์สิ่งที่มีความซับซ้อนสูง เปิดเผยความรู้ ความเชี่ยวชาญอย่างเต็มที่ เช่นการสนองตอบต่อคำสั่ง ให้พูดภาษาใหม่ที่ไม่เคยพูดมาก่อน หรือแสดงความรู้ออกมาให้เห็น ทั้งนี้เพราะปรากฏการณ์อันน่าสนใจนี้ ซึ่งบางครั้งเราอาจเรียกว่า “ผลพวงของการสะกดจิต” มักจะเกิดขึ้นระหว่างการสะกดจิตถอยหลัง เข้าสู่อดีตชาติ (Past Life Regression) ซึ่งเท่ากับการเข้าไปปลุกความรู้ ความสามารถที่แฝงเร้น หรือความทรงจำเกี่ยวกับอดีตชาติ ที่บันทึกอยู่ในจิตใต้สำนึกให้ตื่นขึ้น...”

Dr. Joe H. Stale ได้กล่าวถึงการสะกดจิตที่สามารถล่วงรู้เหตุการณ์ในอนาคตว่า..

“การ สะกดจิต สามารถนำมาใช้ในการเปิดเผยความสามารถทางด้านพลังจิต และกระตุ้นพัฒนาการทางจิตของเราได้ ศักยภาพทางด้นพลังจิตของเราส่วนใหญ่ มักจะฝังตัวอยู่ในจิตใต้สำนึก เนื่องจากมันอยู่ลึกเกินกว่าระดับสามัญสำนึก... ในระหว่างการสะกดจิต การแสดงออกทางพลังจิตมักจะปรากฏขึ้นด้วยตัวของมันเอง โดยตรง ในรูปแบบที่ปราศจากการปิดบัง อำพราง เช่น การล่วงรู้เหตุการณ์ในอนาคต การส่งกระแสจิต การมองเห็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต (ตาทิพย์) การถอดกายทิพย์ และการสะกดจิตถอยหลัง... ในการนำการสะกดจิตเข้ามาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อการเสริมสร้างพลังส่วนตนนั้น การสะกดจิตตนเอง ดูจะเป็นกรรมวิธีที่น่าพอใจ ถ้าจะกล่าวกันตามความจริงแล้ว การสะกดจิตทุกรูปแบบ ล้วนแล้วแต่เป็นการสะกดจิตตนเองทั้งสิ้น ทั้งนี้เพราะถ้าปราศจากความสมัครใจ ที่จะสนองรับต่อการสะกดจิตแล้ว สภาวะเข้าสู่ภวังค์ย่อมไม่มีวันเกิดขึ้น... การสะกดจิตตนเอง มีความสำคัญต่อการศึกษาเรื่องออร่าในมนุษย์ด้วยเหตุผลหลายประการ เพราะนอกจากจะช่วยให้เราได้พบกับช่องทางใหม่ในการดูและสื่อสารกับออร่า การสะกดจิตตนเองยังสามารถกระตุ้นการทำหน้าที่ของจิตในรูปแบบต่างๆ รวมไปถึงความสามารถในการมองเห็นเหตุการณ์ล่วงหน้า (ตาทิพย์) และพลังจิตเหนือธรรมชาติ ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความเกี่ยวข้อง เป็นพิเศษต่อการปรับเข้าไปในสภาวะจิตของเรา นอกจากนั้น มันยังสามารถดึงข้อมูลที่มีอยู่ ในจิตใต้สำนึกให้ปรากฏและประยุกต์เข้า เพื่อให้พลังงานแก่ออร่า และสร้างเสริมพลังชีวิตให้กับเรา...”

ดังนั้น การสะกดจิต จึงเป็นเทคนิคที่ช่วยให้เราได้รู้เห็น และสื่อสารกับออร่าของตัวเราเอง ซึ่งเป็นประโยชน์มหาศาลในการเข้าไปค้นพบออร่า ในส่วนที่บกพร่อง มีร่องรอยฉีกขาด รอยแยกช่องว่าง หรือไร้สี เราสามารถเข้าไปสร้างสมดุลให้เกิดขึ้น สร้างเสริมพลังให้กับออร่า สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับแสงสี รัศมีของออร่า ทำให้ออร่า ขยายรัศมีแผ่กว้างขึ้น มีแสงสว่างสุกสดใสยิ่งขึ้น ทำให้เป็นผู้มีพลังจิตที่สูงขึ้น สามารถพัฒนาสัมผัสพิเศษต่างๆ ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น การย้อนจิตระลึกชาติ หรือการล่วงรู้เหตุการณ์ในอนาคต การโทรจิต การใช้พลังจิตบำบัดโรค การถอดกายทิพย์ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ ให้มีให้เกิดขึ้นกับตนเอง เหมือนดั่งได้ค้นพบอริยทรัพย์ภายในตนเอง ที่เราไม่เคยได้ค้นหาอย่างจริงจัง เพราะเราเรียนแต่วิชาการความรู้ที่ล้วนไกลตัวเราออกไปทุกทีๆ เรื่อง ของกายจิต วิญญาณ ที่เป็นสิ่งติดอยู่กับตัวเรา จึงมิได้ถูกค้นคว้าและค้นพบขุมทรัพย์อันยิ่งใหญ่ จึงมิได้ถูกนำขึ้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิตเราดังคำกล่าวของท่านผู้รู้ ที่ว่า “หากนิ่งเฉย ก็จะสูญเสีย เมื่อแสวงหาก็จะพานพบ...อย่าพลาดโอกาสที่ดีของชีวิต!”