คริสตัลโบวล์

คริสตัลโบวล์ : The Experienced Crystal Singing Bowl

เรื่องราวของพลังเสียง และแรงสั่นสะเทือนแห่งความถี่ของคริสตัลโบวล์ (Bowl) เป็น ที่รู้และใช้ประโยชน์ในอดีตกาลนานนับพันปีมาแล้ว จากบันทึกของอียิปต์โบราณ ประมาณ 5500 ปีมาแล้ว อียิปต์ใช้แร่จากพื้นดินชนิดหนึ่ง คือ Faience ทำ Bowl ขึ้นมา (Quartz Faience Bowl) ใช้รักษาโรค ปัจจุบัน Bowl ชนิดนี้ ผลิตในอเมริกาชื่อ Egyptian Blue Crystal Singing Bowl ขายในราคาประมาณใบละ 25,000 บาทมี Bowl อีก ชนิดหนึ่ง ทำด้วยโลหะ ทองคำ เงิน ทองแดง นิกเกิล พลวง สังกะสี เหล็ก ซึ่งเป็นศาสตร์ของพระธิเบตโบราณ และใช้ประโยชน์ต่อมากระทั่งปัจจุบันนี้Bowl ที่ ทำจากคริสตัลและโลหะก่อให้เกิดเสียงและแรงสั่นสะเทือนอันมีผลต่ออวัยวะ เซลล์ และอณูภายในร่างกาย ตลอดจนมีผลต่อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และสามารถกำหนดพลังแห่งเสียงนี้ได้ด้วยจิต

b_crystal_bowl

ประโยชน์ของคริสตัลโบวล์The Practice of The Experienced Crystal Bowl

ดีมากต่อผู้ประกอบการบำบัดด้วยวิธี Aromatherapy หรือการใช้น้ำมัน (Essential Oil) บีบนวด หรือใช้น้ำประจุพลังพลอย (Gem Elixir) ทา ถู นวด หรือน้ำพลังแม่เหล็ก (Magnetized Water) ตลอดจนการทำให้วัตถุของเหลวเหล่านี้มีพลังสูงส่ง เช่น ในขบวนการปฏิบัติ Elixirs ใช้พลังเสียงจาก Bowl เข้าร่วมด้วย (Charging and Storing Elixirs)