จิต

จิต : เปลี่ยนความเหมือนให้แตกต่าง

b_mind_CAOU

อัฐิของพระอรหันต์ และสามัญชน (ปุถุชน)

ต่างก็เป็นธาตุดิน ชนิดเดียวกัน

แต่อัฐิของปุถุชน ทำไมจึงกลายเป็นพระธาตุไม่ได้ ...เพราะ

จิตของพระอรหันต์...เป็นจิตที่บริสุทธิ์

มีอำนาจซักฟอกธาตุขันธ์ให้เป็นธาตุที่บริสุทธิ์ไปตามส่วนของตน

อัฐิท่าน...จึงกลายเป็นพระธาตุด้วยกันทั้งสิ้น

รวมทั้งพระอนาคามี ที่สามารถเข้าจตุตถฌานได้

มีกำลังฌานแก่กล้า ก็สามารถฟอกธาตุได้

อัฐิของปุถุชนแม้เป็นธาตุดิน แต่จิตเต็มไปด้วยกิเลส

ไม่มีอำนาจซักฟอกธาตุขันธ์ให้เป็นของบริสุทธิ์ได้

พระอรหันต์ ต่างจากมนุษย์ที่จิตใจที่บริสุทธิ์นั้น

เพิ่มความประเสริฐและอัศจรรย์

จนไม่มีนิมิตเครื่องหมายใดๆมาเทียบได้เลย

เป็นจิตที่ชาวโลกทั้งหลายควรเคารพบูชา

ปาฎิหาริย์แห่งพลังอำนาจจิต

พิชิตทุกสรรพสิ่ง...

พลังจิต... แปรเปลี่ยนสิ่งธรรมดา...ให้เป็นสิ่งวิเศษ...

แปรเปลี่ยนชีวิตคนธรรมดา...ให้เป็นชีวิต...ที่ไม่ธรรมดา

ไม่เชื่อ! ก็...เป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้!