THE PSYCHIC MASTER HEALER COURSE

หลักสูตรขั้นสูง สถาบันวิทยาศาสตร์พลังจิต PHD
18 เคล็ดลับวิชาสู่ความเป็นมาสเตอร์ฮีลเลอร์ นักพลังจิตผู้เชี่ยวชาญศาสตร์แห่งจิตวิญญาณอย่างแท้จริง

1. NLP-ABC ( Affect - Behaviors - Cognition) : เทคนิคการสร้างโปรแกรมเชิงจิตวิทยา เพื่อบำบัดด้านอารมณ์ พฤติกรรม ความคิด ฯ ด้วยเทคนิค NLP

2. IMAGENARY BEHAVIOR THERAPY เทคนิคการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในสถานการณ์เสมือนจริง

3. NLP : NEURO LINGUISTIC PROGRAMMING เทคนิคการโปรแกรมภาษาสมองใหม่ เพื่อสร้างผลลัพท์สู่ความสำเร็จได้ดังปรารถนา

4.NEURO - CELLULAR REPATTERNING เทคนิคการจัดการแบบแผนของระบบประสาทและเซลล์ใหม่ ในรูปแบบจิตวิทยาแนวจิตวิญญาณเพื่อการปลดปล่อยความจำในด้านลบของเซลล์

5. AUTO GENIC TRAINING เทคนิคบำบัดและสร้างสมดุลกาย จิต เพื่อรวมอำนาจสร้างสรรค์ทางจิตสู่การรับรู้ในเชิงลึก

6. TRANCE VISUALIZATION TECHNIC เทคนิคภวังค์ลึก 6 มิติ สะพานแห่งการเชื่อมต่อทางรูปนาม

7. PENDULUM DOWZING & HEALING - DIAGNOSIS -FORECASE เทคนิคเพนดูลัมเชิงบำบัด ตรวจวิเคราะห์พยากรณ์ และการค้นหาคำตอบ

8. AURA CHAKRA MERIDIAN BALANCING เทคนิคการเปิดจักระ สร้างสมดุลพลังออร่า เมอริเดียน

9. HYPNOSIS & HYPNOTHERAPY TECHNIC ศาสตร์วิชาการสะกดจิตเพื่อการบำบัด คุณค่าแห่งทางเลือกใหม่ และเทคนิคการสะกดจิตบำบัดแบบประยุกตร์

10. HYPNOSIS-Progressive Induction Technic : เทคนิคการสะกดจิตแบบตามลำดับขั้นพื้นฐาน

11. HYPNOSIS-Rapid Induction Technic : เทคนิคการสะกดจิตแบบรวดเร็ว ลดขั้นตอน

12. HYPNOSIS-Instant Induction Technic : เทคนิคการสะกดจิตโชว์แบบฉับพลันทันที (Street Hypnosis)

13. PAST LIFE REGRESSION - THERAPY เทคนิคการสะกดจิตระลึกชาติเพื่อบำบัด และตัดรากโรคทางจิตวิญญาณ นาม รูป ลบล้างแก้ไขปมปัญหาในอดีต ที่ปิดกั้นความสุขสำเร็จในปัจจุบัน

14. GENIOUS & EXCELENT PROGRAM เทคนิคการค้นหาอัจฉริยภาพและสร้างโปรแกรมสู่ความเป็นเลิศจากอดีต มาต่อยอดอัจฉริยภาพให้ชีวิต

15. BIOFEEDBACK TRAINNING เทคนิคกระบวนการป้อนกลับข้อมูลทางชีววิทยาเพื่อการปรับคลื่นสมองสู่ภาวะอัลฟ่า

16.PRANIC HEALING พลังชี่-ปราน บำบัด ( Bioplasmic-Etheric Protection ) สนามพลังทางจิตวิญญาณ (Spiritual Channal )หยินหยาง

17. INNER ADVISOR & INNER SELF PROGRAM เทคนิคการสร้างที่ปรึกษาภายในและการเข้าถึงตัวตนที่แท้จริง

18. META-MEDITATION INNOVATION นวตกรรมใหม่ในสมาธิแบบองค์รวมบำบัดที่ตรงตามธาตุ จริต ของตน

THE PSYCHIC MASTER HEALER COURSE เป็นหลักสูตรภาคปฏิบัติการทางจิต และจิตวิญญาณเชิงลึกอย่างผู้เชี่ยวชาญแห่งศาสตร์แบบองค์รวม ( Holistic Med.) โดยบูรณาการ 18 เคล็ดลับวิชาแห่งศาสตร์องค์รวม เพื่อพัฒนาตัวท่าน คนรัก ครอบครัว และใช้ช่วยเหลือผู้อื่น สู่ความสุข สำเร็จ สมปรารถนาในทุกด้าน ได้จริงและเห็นเป็น ประจักษ์ได้ด้วยตนเอง เหมาะสำหรับครูอาจารย์ โค้ช นักบำบัด ด้านการแพทย์ทางเลือกฯ "เป็นหมอได้ ด้วยตนเอง"(Doctor Your Self)

ฝึกสอนโดย อาจารย์ดร.ณ ภัทรดิศ มณีโรจน์อัคร นักจิตวิญญาณสู่ความเป็นเลิศ ( DR.BIRTH SHAMAN ) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านศาสตร์พลังจิต วิทยาศาสตร์พลังงาน จิตวิญญาณ ฯ

 • จบปริญญาเอก ในงานวิจัยเรื่อง... "การใช้พลังจิตเพื่อธำรงค์สุขภาพและรักษาโรคฯ"ม.เซนต์จอนห์
 • จบด้านการแพทย์ทางเลือกจาก มหาวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือกนานาชาติ INDIA
 • ปริญญาโท NIDA
 • จบหลักสูตรการสะกดจิตบำบัดขั้นสูง และการสะกดจิตระลึกชาติ จากสถาบันการสะกดจิตแคลิฟอร์เนีย USA
 • เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน พลังจิต การพัฒนาจิตวิญญาณ สู่ความเป็นเลิศ และศาสตร์การแพทย์แผนพลังงาน
 • เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรมหาบัณฑิตคณะแพทย์แผนตะวันออกและการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยรังสิต
 • เป็นอาจารย์พิเศษ คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต 
  มหาวิทยาลัยมหิดล
 • เป็นผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์พลังจิต PHD (PSYCHIC SCHOOL)
 • เป็นนักสร้างโปรแกรมจิตใต้สำนึก สร้างที่ปรึกษาภายใน สร้างพลังอย่างไร้ขีดจำกัด
  (UNLIMITED POWER INNER ADVISOR PROGRAM )
 • เป็นครูสมาธิวิปัสสนา เคล็ดลับวิชากสิณ
 • เป็น"อาจารย์นอกดง"(แห่งศาสตร์วิชาในดง ) รุ่น"ฌาณบารมี"
 • เป็นอาจารย์ วิทยากร ผู้ฝึกสอนและสร้างโปรแกรมความเป็นเลิศ ทางจิตวิญญาณ ฯ

THE PSYCHIC MASTER HEALER COURSE คอร์ส 1,500 USD

*ระยะเวลาการเรียน 6 ครั้ง/โปรแกรมฯ 2 ครั้ง เลือกเรียนในวันเสาร์ หรือ วันอาทิตย์ (หรือจัดกลุ่มมาเรียนในวันธรรมดา)
- เวลา 9.00 - 16.00 น.
- สอนและฝึกภาคปฏิบัติทีละคน
* ภาคการเรียนรู้, ฝึกฝน, ทดลอง ( Learning by Doing )
* ภาคปฏิบัติ(Case Study)ใช้ตนเองเป็นกรณีศึกษาให้เห็นเป็นประจักษ์ได้จากตนเอง
ลงทะเบียนเรียนวันนี้
รับของแถมมูลค่ากว่า 18,000 บาท...ฟรี
1. Personal Case Programming โปรแกรมสร้างศักยภาพสู่การเป็นนักพลังจิตผู้สูงส่ง 2 ครั้ง
2. อุปกรณ์การฝึก เช่น Pendulum, Crystal
3. การถ่ายภาพออร่า 2 ครั้ง Pre - Post Aura Test
4. เอกสาร Hand Out
5. CD ดนตรีบำบัด/สะกดจิต , Sound & Music Meditation
6. อาหารกลางวัน ของว่าง Coffee Break
* ได้รับประกาศนียบัตรเคลือบทองสวยงดงาม เมื่อสอบผ่านภาคทฤษฎีและปฏิบัติ (อยู่ในดุลพินิจของผู้ฝึก สอน) จบแล้วมีสิทธิ์นำไปอ้างอิง หรือใส่ต่อท้ายชื่อได้ คือ C.Ht. และ NLP.
* จำกัดจำนวนเพียง 4-6 คน ต่อชั้นเรียนเท่านั้น(ฝึกสอนเข้มข้น)
* สามารถเข้าเรียนทบทวนในรุ่นต่อไปได้อีก 6 ครั้ง เพื่อความเชี่ยวชาญ (ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย )
หมายเหตุ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเนื้อหาวิชาอุปกรณ์การฝึก ของแจกแถม หรือตารางเวลาเรียน ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เรียน

...โอนเงินลงทะเบียนได้ที่ ธ.ไทยพาณิชย์ 206 2518 279
ดร.ณ ภัทรดิศ มณีโรจน์อัคร
สถาบันวิทยาศาสตร์พลังจิต ( PHD PSYCHIC SCHOOL )
Line id & Tel.087 9190 999

มหัศจรรย์ศาสตร์ สร้าง มหัศจรรย์ชีวิตจิตวิญญาณ
PHD SPIRITUAL SCIENCE
@ PHD ONLY
PHD คัมภีร์แห่งจิตวิญญาณ

ลงทะเบียนจองหลักสูตร