องค์รวมแห่งศาสตร์เป็นศาสตร์ที่ช่วยบำบัด ปัญหาต่างๆทั้ง ทางกาย ทางจิต ทางอารมณ์ สังคม และการพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ

108 ประโยชน์แห่ง ศาสตร์พลังจิต
Addiction ช่วยลดการติดสิ่งเสพติด
Anorexia ช่วยลดการเบื่ออาหาร ไม่อยากกิน
Anger Management ช่วยลดความโกรธ
Athletic Ability Enhancement ช่วยเพิ่มและพัฒนาความสามารถในกีฬา
Attention Deficit Disorder (ADD) ช่วยแก้ไขสมาธิสั้น
Alcoholism ช่วยลดอาการพิษสุราเรื้อรัง
Asthma ช่วยลดอาการหอบหืด
Accelerating Learning ช่วยให้เรียนรู้ได้ดีและเร็ว
Addictive Cravings ช่วยลดความอยากสิ่งเสพติด
Bedwetting ช่วยลดปัญหาฉี่รดที่นอน
Backache ช่วยลดอาการปวดหลัง
Blood Pressure Reduction ช่วยลดความดันโลหิต
Boost Immune System Function ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้ภูมิคุ้มกัน
Breast Enlargement ช่วยเพิ่มขยายทรวงอกให้ใหญ่ขึ้น
Charisma Enhancement เพิ่มคุณสมบัติให้มีเสน่ห์ดลใจคน
Cramp ช่วยลดอาการตะคริว
Chronic Fatigue Syndrome ช่วยลดอาการอ่อนเพลียเรื้อรัง
Controlling Pain ช่วยลดและควบคุมความเจ็บปวด
Control Stress ช่วยควบคุมความเครียด
Drug Addiction ช่วยลดการติดยาเสพติด
Develop the child in the womb ช่วยเพิ่มพัฒนาการเด็กอ่อนในครรภ์
Enhancing Self-Confidence ช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นให้สูงขึ้น
Enhancing Sports Performance ช่วยพัฒนาให้สามารถเล่นกีฬาได้ดีขึ้น
Eating disorders (Bulimia) ช่วยลดการกินผิดปกติ
Erectile Disfunction ช่วยให้อวัยวะเพศแข็งตัว
Enhance Inner Wisdom ช่วยสร้างภูมิปัญญาภายใน
Eliminating Heights, Flying ช่วยลดและลบล้างความกลัว เช่น กลัวความสูง
Social Phobia Being Alone, Crowds etc. ช่วยลดความกลัวการเข้าสังคม, อยู่คนเดียว, ฝูงชน ฯลฯ
Fatigue ช่วยลดการอ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย
Fear of Public Speaking ช่วยลดความกลัว การพูดต่อสาธารณชน
Foreign Language Learning ช่วยเพิ่มผลการเรียนภาษาต่างประเทศ
Frigidity ช่วยแก้ไขปัญหาเย็นชาทางเพศ
Heart Rate Control ช่วยควบคุมการเต้นของหัวใจ
Hypnosis for Paralytics ช่วยลดอาการรวมอัมพาตบำบัด
Hypnosis for Cancer ช่วยลดภาวะการเกิดมะเร็ง
Hypnosis for Snoring ช่วยลดอาการนอนกรน
Hair Loss ช่วยลดปัญหาผมร่วง
Heartburn ช่วยลดอาการเสียดท้อง
Hypnosis for Autistic ช่วยลดและแก้ปัญหาเด็กออทิสติค
Hypnosis for Rich ช่วยโปรแกรมสั่งจิตให้รวย
Hypnosis for Defence ช่วยโปรแกรมสั่งจิตสร้างเกราะป้องกัน
Hypnosis for Chakra ช่วยโปรแกรมสั่งจิตหมุนจักระ
Hypnosis for Meridian ช่วยโปรแกรมสั่งจิตเดินพลังเมอริเดียน
Hypnosis for Aura Ring ช่วยโปรแกรมสั่งจิตขยายออร่า
Hypnosis for Astral Body ช่วยโปรแกรมสั่งจิตเพื่อภารกิจของกายทิพย์
Hypnosis for Linking ช่วยโปรแกรมสั่งจิตเพื่อรับพลังและถ่ายทอดพลัง
Hypnosis for Will Power ช่วยโปรแกรมสั่งจิตเพิ่มพลังจิตตานุภาพ
Hypnotic Anesthesia ช่วยโปรแกรมสั่งจิตให้ชาตามจุด
Improving Acting Performance ช่วยพัฒนาการแสดงให้ดีขึ้น
Improve Memory and Concentration ช่วยพัฒนาสมาธิ ความจำให้ดีขึ้น
Improving Memory ช่วยพัฒนาความจำให้ดีขึ้น
Insomnia ช่วยลดและแก้ไขโรคนอนไม่หลับ
Impotence ช่วยลดความเสื่อมสมรรถภาพ
Itching ช่วยลดอาการคัน
Increase Stamina ช่วยเพิ่มความทรหดอดทน
Joint Pain Reduction ช่วยลดความเจ็บป่วยตามข้อ
Lose Concentration ช่วยลดการขาดสมาธิ
Lack Of Confidence ช่วยลดปัญหาขาดความเชื่อมั่น
Learn Faster ช่วยเพิ่มการเรียนรู้ให้เร็วขึ้น
Losing Weight ช่วยโปรแกรมให้น้ำหนักลด
Migraine Headaches ช่วยลดอาการปวดหัวข้างเดียว
Morning Sickness ช่วยลดอาการแพ้ท้อง
Making Clear Decisions ช่วยเพิ่มความมั่นใจและการตัดสินใจ
Mental Energy Enhancement ช่วยเพิ่มพลังงานให้สมอง
Nausea – Vomit ช่วยลดอาการคลื่นไส้ อาเจียน
Nervousness ช่วยลดอาการประหม่า
Nightmares ช่วยแก้ไขการนอนละเมอ
Nervous Tension ช่วยลดอาการประสาทเครียด
Natural Easy Childbirth ช่วยโปรแกรมให้คลอดลูกง่าย
Nail Biting, Hair Pulling ช่วยลดการกัดเล็บ ดึงผม
Obesity ช่วยลดความอ้วนเกินไป
Paralysis ช่วยลดอาการอัมพาตเฉพาะจุด
Past Life Recall โปรแกรมเพื่อระลึกชาติ ย้อนอดีต
Premature Ejaculation ช่วยลดอาการ นกกระจอกกินน้ำ
Preparation For Surgery ช่วยลดความกังวลเพื่อเตรียมพร้อมผ่าตัด
Procrastination Elimination ช่วยลดนิสัยผัดวันประกันพรุ่ง
Program For Success ช่วยโปรแกรมสร้างความสำเร็จ
Preparing for Job Interviews ช่วยการเตรียมพร้อมในการสัมภาษณ์งาน
Preparing for Presurgery And Postsurgery ช่วยในการเตรียมตัวก่อนและหลังผ่าตัด
Quiet The Mind ช่วยโปรแกรมสั่งจิตให้สงบเป็นสมาธิ
Relationship Issues of All types ช่วยแก้ปัญหาสัมพันธภาพทุกแบบ
Relieve pain and natural birthing ช่วยลดความเจ็บปวดจากการคลอดลูก
Reading Skills Development ช่วยเพิ่มทักษะการอ่าน
Reading Speed Increase ช่วยโปรแกรมสั่งจิตอ่านหนังสือเร็ว
Release Anxiety ช่วยลดอาการวิตก กังวล
Relieve Fear of Dentistry ช่วยลดความกลัวการทำฟัน
Sleeplessness ช่วยลดอาการนอนไม่หลับ
Self-Sabotage ช่วยลดภาวะการทำร้ายตนเอง
Sexual Dysfunction ช่วยลดความผิดปกติทางเพศ
Sexual Issue ช่วยลดปัญหาทางเพศ
Solve Present Life Issues ช่วยโปรแกรมการแก้ไขปัญหาชีวิต
Speed Healing ช่วยโปรแกรมสั่งการให้หายเร็วขึ้น
Stage Fright ช่วยลดความประหม่า ตื่นเวที
Study Effectively ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียน
Stuttering ช่วยลดอาการติดอ่าง
Shyness ช่วยลดปัญหาการขี้อาย
Sleeplessness แก้ไขนอนไม่หลับ
Self-Sabotage แก้ไขการทำร้ายตนเอง
Sexual Dysfunction แก้ไขความผิดปกติทางเพศ
Study Effectively ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียน
Shyness ช่วยลดแก้การขี้อาย
Sleeping Well ช่วยการนอนหลับให้ดีขึ้น
Stopping Smoking ช่วยหยุดและเลิกสูบบุหรี่
Tinnitus ช่วยแก้ไขเสียงก้อง, ดังในหู
Timidity ช่วยแก้ไขนิสัยขี้อาย ขลาดกลัว
To develop the peak potential ช่วยโปรแกรมพัฒนาชีวิตสู่จุดสูงสุด
Teen And Childhood Issues ช่วยแก้ไขปัญหาเด็กและวัยรุ่น
Temper Control ช่วยให้ควบคุมอารมณ์ได้ดี
Transforming Old Habits ช่วยลดบำบัดนิสัยไม่ดีเดิมๆ
Teeth Grinding ช่วยลดการกัดฟัน
Work Effectively เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
Work Issues ช่วยโปรแกรมลดปัญหาต่างๆ ในงาน
Worry Reduction ช่วยลดอาการหวาดวิตก

คอร์ส: The Psychic Hub