หลักสูตร " ถอดรหัส ศาสตร์พลังจิต (คอร์ส 1) "

Day 1 ศาสตร์การสั่งจิตใต้สำนึก
 • Hypnosis การสร้างโปรแกรมจิต
 • Hypno Therapy เทคนิคสั่งจิตบำบัด
 • Radionic Pendulum เพนดูลัมประจุพลัง Diagnosis Forecase Healing

ประโยชน์ที่จะได้รับ..

 1. สามารถสร้างโปรแกรมสั่งจิตบำบัดตนและผู้อื่นได้
 2. สามารถใช้เพนดูลัมประจุพลัง เพื่อการตรวจวิเคราะห์, บำบัดอาการ เปิดจักระ
 3. เพื่อการพยากรณ์
 4. ตรวจวัดพลังวัตถุมงคล

Day 2 ศาสตร์การสร้างโปรแกรมสู่ความสำเร็จ
 • NLP Neuro Linguistic Program
 • Auto Genic การเปลี่ยนพฤติกรรมเชิงลบ

ประโยชน์ที่จะได้รับ..

 1. สามารถสร้าง ออกแบบ โปรแกรมสมองสู่ความสำเร็จ เพื่อตนและผู้อื่นได้
 2. สร้างกระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเชิงลบได้

Day 3 ศาสตร์อดีตชาติบำบัด
 • PLR Past Life Regression
 • Inner Advisor สร้างที่ปรึกษาภายใน

ประโยชน์ที่จะได้รับ..

 1. สามารถสั่งจิตระลึกชาติเพื่อการบำบัดลบล้างปมปัญหาจากอดีต
 2. สร้างโปรแกรมการค้นหาอัจฉริยภาพในบุคคลได้
 3. สร้างการสื่อสารกับที่ปรึกษาภายในได้

Day 4 ศาสตร์การเชื่อมต่อพลังงาน
 • Universal Spiritual Link
 • Instant Induction Wisdom

ประโยชน์ที่จะได้รับ..

 1. สร้างการเชื่อมต่อการหยั่งรู้สู่ภูมิปัญญาสากลได้
 2. สามารถการเปิดญาณสัมผัสพิเศษได้

Day 5 ศาสตร์การโค้ชทางจิตวิญญาณ
 • Spiritual Coach
 • Tranpersonal Psychology จิตวิทยาการผ่านพ้นตัวตน

ประโยชน์ที่จะได้รับ..

 1. สามารถโค้ชสร้างการเปลี่ยนแปลงจากภายใน การค้นพบคำตอบของคำถามได้
 2. สามารถเข้าสู่กระบวนการการเข้าถึงอิสระภาพความสุขจากภายในได้

Day 6 ศาสตร์พลังชี่-ปราณ
 • Qi-Pranic Energy
 • Astral Body Projection การถอดกายทิพย์

ประโยชน์ที่จะได้รับ..

 1. สามารสร้างสมดุลพลังภายในและการเชื่อมต่อพลังงานชี่-ปราณ สู่ผู้อื่นได้
 2. สามารถเชื่อมต่อพลังจากแหล่งพลังเหนือธรรมชาติได้
 3. สามารถเข้าสู่การถอดกายทิพย์เพื่อการบำบัดและการสำรวจได้

ผู้นิ่งเฉยย่อมสูญเสีย ผู้แสวงหาย่อมค้นพบ
ค้นพบ คำตอบ แห่งปัญหา
ค้นพบ คุณค่า แห่งพลังจิต
ค้นพบ สุขสำเร็จ แห่งมโนฤทธิ์
ค้นพบ ชีวิต แห่งอุดมการณ์

*หลักสูตรประกาศนียบัตร
*เรียนฝึกภาคปฏิบัติเข้ม 6 วัน
*โปรแกรมสร้างความสำเร็จเฉพาะบุคคล 2 ครั้ง

สอนโดย ดร. ณภัทรดิศ มณีโรจน์อัคร
Spirit Wisdom Enlightenment Professor
ผู้เชี่ยวชาญศาสตร์พลังจิต จิตวิญญาณการผ่านพ้นตัวตน

THE PSYCHIC HUB
Tel-Line 0879190999
www.psychicphd.com

จองคอร์ส ถอดรหัสศาสตร์พลังจิต (คอร์ส 1)

กรุณากรอกข้อมูลตรงเครื่องหมาย *

ชื่อคอร์ส ถอดรหัสศาสตร์พลังจิต (คอร์ส 1)

ดร. ณ ภัทรดิศ มณีโรจน์อัคร
THE PSYCHIC HUB
Spirit Wisdom Enlightenment


จากปากซอย พหลโยธิน 24 เลขที่ 2 บ้านร่มเย็น ซอย (4-3-4)

 • เลี้ยวขวาซอยที่สอง
 • เลี้ยวซ้ายแยกที่สอง
 • เลี้ยวขวาแยกที่สอง

(บ้านร่มเย็น อยู่ทางขวามือคะ)
โทร : 087 919 0999
E-mail : psychicphd@gmail.com