ลงทะเบียนคอร์สอบรม

คุณประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ @ PHD ONLY

 1. เปิดจิตวิญญาณการเรียนรู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติตั้งแต่พื้นฐานถึงขั้นสูง
 2. เปิดสัมผัสใหม่ในสุดยอดศาสตร์หลังนวยุค ( Mega Sciences of Universe )กว่า 18 ศาสตร์วิชชา มากกว่า 80 เทคนิควิธีการฝึกปฏิบัติสู่ Master &Trainer
 3. เข้าสู่การปฏิบัติการเชิงลึก รู้เห็นเป็นประจักษ์จากภายใน ( Intuition )โดยให้ตัวเองเป็นกรณีศึกษา ( Case Study )
 4. นวัตกรรม ที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในชีวิตได้ง่ายและรวดเร็วทั้งต่อตนเองและผู้ อื่น เพื่อก้าวสู่มนุษย์สายพันธุ์ใหม่ ( Man of Universe )
 5. เปิดรหัสลับพลังจิต สร้าง “ ความเป็นเลิศในทุกด้าน“ กล้าคิด กล้าทำ กล้านำ กล้าเปลี่ยนสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่า ( Psychic for Success & Happiness )
 6. คุ้มคุณค่าการลงทุน เพื่อเพิ่มคุณค่า ( Value Add ) เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์แห่งชีวิตมหัศจรรย์ ( Life Science Miracle )
 7. ฝึกสอนโดย Master ผู้เชี่ยวชาญ เรียนรู้ เข้าใจง่าย ให้วิชาหลักกว่า 18 วิชา และเคล็ดลับวิชาย่อยอีกมากมาย ถ่ายทอดจากจิตวิญญาณแห่งครูและอื่นๆอีกมากมาย... ที่สัมผัสได้เฉพาะตน
  กรุณากรอกข้อมูลตรงเครื่องหมาย * ให้ครบถ้วน


  Fields marked with an * are required
  ข้อตกลงการลงทะเบียนอบรมหลักสูตร
  icon-privacy-300x246

  1.การใช้ข้อมูล เพื่อจัดเตรียมการบริการ

  ด้วยการกรอกข้อมูลของคุณในเว็บไซต์นี้แสดงว่าคุณสนใจในคุณค่าของบริการที่เว็บไซต์มีให้ และอนุญาติให้เจ้าหน้าที่หรือ ผู้เป็นเจ้าของเว็บไซต์นี้ติดต่อหาคุณผ่านช่องทางการสื่อสารที่คุณให้มา เราจะใช้ข้อมูลส่วนตัวที่ถูกส่งมาหาเราทางแบบฟอร์มออนไลน์เพื่อให้ข้อมูล และ จัดเตรียมข้อเสนอบริการ เพื่อสนับสนุนการบริการนั้นๆเพียงอย่างเดียว

  2.การติดต่อสื่อสาร

  เราอาจติดต่อคุณเพื่อให้ข้อมูลบริการที่คุณสนใจตามที่คุณเรียกร้อง (ผ่านการกรอกข้อมูลทางแบบฟอร์มออนไลน์) เราอาจติดต่อคุณ เพื่อรับทราบถึงผลตอบรับต่อการบริการที่ได้ทำสำเร็จลุล่วงแล้ว (เช่น การติดตามหลังการให้บริการ หรือทำให้มั่นใจว่าคุณได้รับข้อเสนอทางสินค้าหรือบริการ หรือได้รับสินค้าที่ถูกส่งไปหาคุณแล้ว) หากคุณได้รับข้อมูลที่ต้องการเกี่ยวกับบริการแล้วและให้คำตอบกลับมาถึงเราว่าไม่สนใจ เราจะไม่ติดต่อหาคุณด้วยข้อเสนอโปรโมชั่นต่างๆเว้นเสียแต่ว่าคุณเจาะจงร้องขอมา