นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

icon-privacy-300x246

1.การใช้ข้อมูล เพื่อจัดเตรียมการบริการ

ด้วยการกรอกข้อมูลของคุณในเว็บไซต์นี้แสดงว่าคุณสนใจในคุณค่าของบริการที่เว็บไซต์มีให้ และอนุญาติให้เจ้าหน้าที่หรือ ผู้เป็นเจ้าของเว็บไซต์นี้ติดต่อหาคุณผ่านช่องทางการสื่อสารที่คุณให้มา เราจะใช้ข้อมูลส่วนตัวที่ถูกส่งมาหาเราทางแบบฟอร์มออนไลน์เพื่อให้ข้อมูล และ จัดเตรียมข้อเสนอบริการ เพื่อสนับสนุนการบริการนั้นๆเพียงอย่างเดียว

2.การติดต่อสื่อสาร

เราอาจติดต่อคุณเพื่อให้ข้อมูลบริการที่คุณสนใจตามที่คุณเรียกร้อง (ผ่านการกรอกข้อมูลทางแบบฟอร์มออนไลน์) เราอาจติดต่อคุณ เพื่อรับทราบถึงผลตอบรับต่อการบริการที่ได้ทำสำเร็จลุล่วงแล้ว (เช่น การติดตามหลังการให้บริการ หรือทำให้มั่นใจว่าคุณได้รับข้อเสนอทางสินค้าหรือบริการ หรือได้รับสินค้าที่ถูกส่งไปหาคุณแล้ว) หากคุณได้รับข้อมูลที่ต้องการเกี่ยวกับบริการแล้วและให้คำตอบกลับมาถึงเราว่าไม่สนใจ เราจะไม่ติดต่อหาคุณด้วยข้อเสนอโปรโมชั่นต่างๆเว้นเสียแต่ว่าคุณเจาะจงร้องขอมา