นิภานันท์ ( แนน ) หล่อยนต์

nipanun_lhoryont

มาเรียนเพราะต้องการเข้าใจในสิ่งเร้นลับ ที่หาคำตอบไม่ได้ในชีวิต ศาสตร์วิชานี้ทำให้เข้าใจชีวิตได้อย่างชัดเจน 😉

»อ่านเพิ่มเติม

รัศมิ์ธกานต์ (ตุ๊ก ) วุฒธรรมี

หลังจากมาเรียนคลาสนี้ มีความรักและพอใจ ในตัวเองมาก มีความกล้าหาญ มั่นใจ พูดในสิ่งที่ตัวเองต้องการ อย่างตรงไปตรงมา และมีความเมตตา 😉

»อ่านเพิ่มเติม

ศุภพงศ์ จิวะพงศ์ (คุณใหญ่)

สิ่งหนึ่งที่ได้แน่นอนคือ “เมตตาจิต” ต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก เป็นสิ่งที่อัศจรรย์ที่สุด หลังจากที่ได้มีการส่งจิตและ “คุย” กับสัตว์ต่าง ๆ เช่น มด แมลง สุนัข และ อีกหลายอย่าง ทำให้สัตว์เหล่านั้น ไม่มาเบียดเบียนเรา 😉

»อ่านเพิ่มเติม

คุณรัชนีกร (คุณแจ๋)


ศาสตร์นี้ช่วยให้แจ๋ นำมาประยุกต์ใช้กับสุขภาพ การทำงาน และการเป็นมนุษย์อย่างแท้จริง ขอบคุณอาจารย์ ที่สอนให้เห็นถึง พลังของจิต ของเรา ที่ช่วยในการรักษาและบำบัด อาการปวดหลังเรื้อรังของแจ๋ ดีขึ้นมากมาก

»รายละเอียด

วรัทธยาณ์ ลิ้มสกุลภักดี (อุ้ย)


ก่อนหน้านี้เป็นคนที่สับสนในการใช้ชีวิต ใช้ชีวิตแบบลอย ๆ ไม่มีเป้าหมาย หลังจากได้โปรแกรมกับอาจารย์ มองเห็นว่าตัวเองมีคุณค่า มีอนาคต มีเป้าหมาย

»รายละเอียด

ณฐชญา พูนจินดารุ่งเรือง


นักพยากรณ์ตั้งแต่ปี 2552-10 กค. 2556 ได้ประกาศไม่ดูดวง เพราะ ได้ก้าวเข้ามาสู่ยุคใหม่เป็น Astrology Advisor ความรู้สึกหลังการเรียนมีสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้น มีความเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิง ได้พลังชีวิตใหม่ ทั้งกายและจิตใจ ความรู้สึกด้านจิตใจคือ กลัวต่อการทำความชั่วทั้งปวง

»รายละเอียด

อาทิตา ชิวปรีชา ดุชชี่ ( อาร์ท )


รู้แล้วว่าเกิดมาเพื่อสิ่งใด อะไรคือสาระแห่งชีวิต ความมหัศจรรย์แห่งพลังจิตนั้น ไม่อาจบรรยายเป็นตัวอักษรได้ เพราะเป็นสิ่งที่แต่ละคนต้องสัมผัสเอง

»รายละเอียด