หน้าใส ใจสบาย กายสะอาด ปราศจากพิษ

เป็นกลุ่มกิจกรรม ล้างพิษผิว ล้างพิษจิต และอารมณ์ ล้างพิษกาย ลำไส้ ตับ และไต

 

เปิดรับสมัครหลักสูตร 2 วัน รับจัดอบรมทั้งในและนอกสถานที่

ติดต่อสอบถาม 087 919 0999

ลงทะเบียนจองหลักสูตร

กิจกรรมที่หัวหิน

gal_huahin

กิจกรรมที่เขาใหญ่

กิจกรรมที่มหาวิทยาลัย มหิดล

กิจกรรมที่มหาวิทยาลัยรังสิต