สถาบันพลังจิตวิทยาศาสตร์ อัศจรรย์พลังจิต เพื่อชีวิตเหนือขีดจำกัด

ขอนำเสนอหัวข้ออบรมสัมมนา ให้ความรู้เชิงวิชาการ พร้อมกิจกรรมบำบัด เพื่อนำไปประยุกต์ใช้สำหรับการบำบัด และการสร้างอัจฉริยภาพ และความเชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะบุคคลได้ อีกทั้งยังให้ความรู้ภาคปฏิบัติ กิจกรรมอันก่อให้เกิดการเรียนรู้ และทดลองฝึกฝน เพื่อที่ผู้เข้าสัมมนาจะได้นำไปใช้เพิ่มและพัฒนาศักยภาพแก่ผู้ใกล้ชิด และบุคคลอื่นให้มีพลัง มุมมองและทัศนคติที่ดีต่อการใช้ชีวิตประจำวัน อีกทั้งส่งผลให้มีสุขภาพและใจที่สมดุลปราศจากโรคและมีความสุข


aura_400x400
โปรโมชั่นพิเศษ หลักสูตร 1 วัน หลักสูตร
มหัศจรรย์ศาสตร์เปลี่ยนชีวิต
ปรับสมดุลพลังงาน เปลี่ยนกาย จิต จิตวิญญาณสู่ความเป็นเลิศ(สอน/ฝึกแบบตัวต่อตัว) ปฏิบัตการโปรแกรมจิตใต้สำนึกด้วยศาสตร์องค์รวม... NLP Workshop ( NLP: Neuro Linguistic Programming) เข้าสู่กระบวนการปฏิบัติการทางจิตสมองแบบ NLP / SPIRIT เชื่อมต่อลงลึกสู่จิตใต้สำนึก เทคนิคการโปรแกรมสู่ความเป็นเลิศ สร้างผลลัพธ์อย่างยอดเยี่ยมเฉพาะตน ( ปฏิบัติแบบรายบุคคล ) สร้างโปรแกรมเชื่อมต่อพลัง 93% แรง เร็ว สู่ความเป็นเลิศอย่างไร้ขีดจำกัดด้วยตัวคุณเอง สร้างสมดุลพลังงาน ภูมิคุ้มกันป้องกันเจ็บป่วย สร้างพลังแห่งหนุ่มสาวอายุยืนยาวเปี่ยมพลัง ( Rejuvenation )

หลักสูตร 1 วัน จำกัดจำนวน 4-8 คน/ กลุ่มเรียนเท่านั้น เรียนเวลา 9.00 - 16.00 น (หากจัดกลุ่มมาสามารถนัดหมายวัน เวลาเรียนได้ตามความสะดวกของกลุ่ม ) ราคาคอร์ส 5,000 บาท

(โปรโมชั่นพิเศษเฉพาะ กุมภาพันธ์  2559 มาเป็นคู่  2 คนหรือลงทะเบียนล่วงหน้าก่อน 15 วัน จ่ายเพียง 2,500 บาท/ท่าน )

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร . 087 919 0999

คุณประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ @ PHD ONLY

»เปิดจิตวิญญาณการเรียนรู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติตั้งแต่พื้นฐานถึงขั้นสูง
»เปิดสัมผัสใหม่ในสุดยอดศาสตร์หลังนวยุค ( Mega Sciences of Universe )กว่า 18 ศาสตร์วิชชา มากกว่า 80 เทคนิควิธีการฝึกปฏิบัติสู่ Master &Trainer
»เข้าสู่การปฏิบัติการเชิงลึก รู้เห็นเป็นประจักษ์จากภายใน ( Intuition )โดยให้ตัวเองเป็นกรณีศึกษา ( Case Study )
»นวัตกรรม ที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในชีวิตได้ง่ายและรวดเร็วทั้งต่อตนเองและผู้อื่น เพื่อก้าวสู่มนุษย์สายพันธุ์ใหม่ ( Man of Universe )
»เปิดรหัสลับพลังจิต สร้าง “ ความเป็นเลิศในทุกด้าน“ กล้าคิด กล้าทำ กล้านำ กล้าเปลี่ยนสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่า ( Psychic for Success & Happiness )
»คุ้มคุณค่าการลงทุน เพื่อเพิ่มคุณค่า ( Value Add ) เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์แห่งชีวิตมหัศจรรย์ ( Life Science Miracle )
»ฝึกสอนโดย Master ผู้เชี่ยวชาญ เรียนรู้ เข้าใจง่าย ให้วิชาหลักกว่า 18 วิชา และเคล็ดลับวิชาย่อยอีกมากมาย ถ่ายทอดจากจิตวิญญาณแห่งครู
»อื่นๆอีกมากมาย... ที่สัมผัสได้เฉพาะตน

สถาบันพลังจิตวิทยาศาสตร์ อัศจรรย์พลังจิต เพื่อชีวิตเหนือขีดจำกัด

หลักสูตร " มหัศจรรย์ศาสตร์เปลี่ยนชีวิต "
หลักสูตร " มหัศจรรย์ศาสตร์เปลี่ยนชีวิต "
เทคนิคการสะกดจิตระลึกชาติ เพื่อค้นหาสาเหตุ และ แก้ไขปมปัญหาจากอดีตชาติ ที่ปิดกั้นความสุข สำเร็จในชีวิต ค้นหาอัจฉริยภาพเฉพาะตนในอดีตมาต่อยอดปัจจุบัน
6 Trance & Visualization Technic : เทคนิคภวังค์ลึก 6 มิติ
ระลึกชาติ เวิร์คช็อฟ ( PLR. Past Life Regression Workshop)
Hypnosis : เรียนรู้ศาสตร์วิชาการสะกดจิต ( ทฤษฎีและปฏิบัติ)สามารถใช้ได้ในชีวิตจริง
Hypnotherapy : ฝึกฝนเคล็ดลับการสะกดจิตบำบัดเชิงลึก
ปมปัญหาทุกชนิด ทางกาย จิต และจิตวิญญาณ ( Body Mind & Spiritual)
PLR ( เรียนรู้และฝึกปฏิบัติ)
...»รายละเอียด

หลักสูตร"มหัศจรรย์พลังจิตขั้นสูงสุดแห่งเอกภพ"
หลักสูตร"มหัศจรรย์พลังจิตขั้นสูงสุดแห่งเอกภพ"
21 เคล็บลับศาสตร์วิชชาแห่งจิตวิญญาณแบบองค์รวม
Energy Medicine & Quantum Sciences : ศาสตร์แห่งพลังงานบำบัด และควันตัมฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์แนวใหม่"หลังนวยุค"
AURA PHOTO
Subtle Energy System : เทคนิคการปรับสมดุลย์ระบบศูนย์พลังงาน
Music & Sound Therapy : เทคนิคการใช้ดนตรีและเสียงบำบัด
Crystal Singing Bowl Medicine : เทคนิคการใช้คลื่นพลังคริสตัลโบลว์บำบัด
Crystal & Gems Medicine : เทคนิคการใช้คริสตัลและหินบำบัดเพื่อเสริมสร้างพลัง
...»รายละเอียด

THE PSYCHIC MASTER HEALER COURSE
THE PSYCHIC MASTER HEALER COURSE
18 เคล็ดลับวิชาสู่ความเป็นมาสเตอร์ฮีลเลอร์ นักพลังจิตผู้เชี่ยวชาญศาสตร์แห่งจิตวิญญาณอย่างแท้จริง
NLP-ABC ( Affect - Behaviors - Cognition) : เทคนิคการสร้างโปรแกรมเชิงจิตวิทยา เพื่อบำบัดด้านอารมณ์ พฤติกรรม ความคิด ฯ ด้วยเทคนิค NLP
IMAGENARY BEHAVIOR THERAPY เทคนิคการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในสถานการณ์เสมือนจริง
NLP : NEURO LINGUISTIC PROGRAMMING เทคนิคการโปรแกรมภาษาสมองใหม่ เพื่อสร้างผลลัพท์สู่ความสำเร็จได้ดังปรารถนา
NEURO - CELLULAR REPATTERNING เทคนิคการจัดการแบบแผนของระบบประสาทและเซลล์ใหม่ ในรูปแบบจิตวิทยาแนวจิตวิญญาณเพื่อการปลดปล่อยความจำในด้านลบของเซลล
...»รายละเอียด

ลงทะเบียนจองหลักสูตร